Open Hof Hillegom is afhankelijk van giften van leden en belangstellenden.

Als je ons financieel wilt steunen, dan zijn we daar erg blij mee. Je kunt je gift overmaken naar:

IBAN NL22 RABO 0107 1952 32 t.n.v. CGK Open Hof Hillegom, Hillegom

Omdat we als Open Hof Hillegom behoren tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn we erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), via de groepsbeschikking van de Belastingdienst d.d. 30 november 2007. Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

De ANBI-transparantie gegevens van Open Hof kun je hier lezen.

Open Hof Hillegom

De Stichting Steunfonds Open Hof heeft als doel het stimuleren van activiteiten om het sociale en geestelijke welzijn van mensen te bevorderen. Denk hierbij aan de Inloop, het Eetcafé en b.v. de vakantie-bijbel-club.

Wil je een bijdrage doen aan dit fonds? Dit kan via:

IBAN NL79 RABO 0315056088 t.n.v. Stichting Steunfonds Open Hof Hillegom

Ook deze gift is fiscaal aftrekbaar.