Huiskringen

  • Je wilt wel eens doorpraten over zaken die je raken
  • Je bent geïnteresseerd in het christelijk geloof
  • Je vindt het belangrijk om echt contact met anderen te hebben

Regelmatig komen we bij elkaar in groepen (een huiskring) van maximaal 10 personen bij iemand thuis. In een ontspannen sfeer lezen we samen in de Bijbel, praten daarover door en kijken wat je daar in je eigen situatie mee kunt. Er is ruimte om dingen uit je eigen leven met elkaar te delen en om samen te bidden en te zingen.

Geen enkele huiskring doet het op precies dezelfde manier, want voor een groot deel wordt de invulling bepaald door de deelnemers zelf. Maar een aantal vaste onderdelen van de avond zijn er wel te noemen:
– korte bijbelstudie of inleiding met gespreksvragen die gezamenlijk worden besproken
– onderlinge uitwisseling van ervaringen van de afgelopen weken
– samen zingen en bidden

De avonden duren van ongeveer 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur.
Er zijn overigens ook kringen die ’s ochtends bij elkaar komen.

Geïnteresseerd?
Heb je vragen of wil je je graag aanmelden voor één van de ontmoetingskringen? Neem dan contact op met: Andries Bakker, tel: 023-5572179.

huiskring